Slider

AKTUALNOŚCI

Konferencja naukowa „CSR Financial Day 2019”

kwiecień 15, 2019 3:32 pm / Opublikował: Marcin Daniecki

10 kwietnia br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się doroczna konferencja naukowa „CSR Financial Day 2019”, której

Partnerem Merytorycznym została nasza Fundacja.

Panel trzeci otworzył nasz Wiceprezes, wystąpieniem „Jak (od)budować reputację instytucji finansowych”.

Gospodarzom Wydarzenia pragniemy złożyć gratulacje i życzyć powodzenia w realizacji dalszych projektów uczelnianych.

Całościowa Edukacja Finansowa – teoria i praktyka

październik 28, 2018 9:42 pm / Opublikował: Marcin Daniecki

Z wielką radością i satysfakcją chcemy ogłosić, iż nakładem Wydawnictwa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi ukazała się pozycja, w której o różnych aspektach, tzw. holistycznej edukacji finansowej był potraktował Wiceprezes naszej Fundacji, Pan Prof. dr hab. Jan K. Solarz.

Chcemy także pogratulować Szanownemu Zespołowi Autorów kolejnej pozycji w ich dorobku naukowym. Zaś jeśli to dotyczy całościowej edukacji finansowej, bliskiej misji naszej fundacji, to tym bardziej się z tego cieszymy.

Partner:

STATUT

CELE

DZIAŁANIA

MISJA

Badania nad pośrednictwem finansowym, analizy finansowe oraz edukacja ekonomiczna i edukacja finansowa dotyczące zawodów finansowych na rynku finansowym lub w systemie finansowym obejmują- cym bank centralny, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, skoki, banki spółdzielcze, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ubezpieczenia, fundusze hedgingowe, factoring, leasing oraz zawierające pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe jak też i doradztwo finansowe, doradztwo kredytowe, maklerstwo, maklerów, brokerów, dealerów, finanse osobiste, consumer finance, bankowość w tym też bankowość centralną, produkty bankowe, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe dążące do osiągnięcia stabilności finansowej, nad którą czuwają Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ale też i inne instytucje finansowe, to są wszystko ważne kwestie dla polskiej gospodarki. Równie istotne są też działania podejmowane przez giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Związek Banków Polskich, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na polu stabilności finansowej.