Slider

KARIERA

Blockchain Alliance Warsaw w Mercedesie

październik 5, 2018 3:36 pm / Opublikował: Marcin Daniecki

Zostaliśmy Supporting Partner wydarzenia Blockchain Alliance Warsaw, które miało miejsce w siedzibie Mercedesa w Warszawie

 

Było to trzecie spotkanie Blockchain Alliance Warsaw. Blockchain Alliance współpracuje z przedsiębiorcami, inwestorami, środowiskami akademickimi i early adopterami nowych technologii. Wspólnie skupiamy się na połączeniu całej różnorodności dyscyplin, w których można zastosować technologię blockchain, rozproszone rejestry baz danych DLT i waluty cyfrowe.

Podczas kolejnego spotkania Blockchain Alliance Warsaw będą mieli Państwo okazję zobaczyć prezentacje wybitnych postaci z branży blockchain w Polsce. Swoje prelekcje wygłoszą m. in.: przedsiębiorcy, programiści, naukowcy, praktycy, przedstawiciele korporacji, startupowcy, oraz byli przedstawiciele administracji publicznej.

Ranking Miesięcznika Finansowego „Bank” 2018

październik 2, 2018 6:04 pm / Opublikował: Marcin Daniecki

Fundacja została zaproszona przez redakcję Miesięcznika Finansowego „Bank” do opracowania rankingu banków w rocznicę 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ranking 

Kotwice stabilności i liderzy innowacyjności

Innowacyjność nie ma ceny

Bank Gospodarstwa Krajowego – partner strategicznych programów rozwojowych

W numerze ponadto, rozmowa Prezesa Fundacji z Prezesem Związku Banków Polskich, Panem Krzysztofem Pietraszkiewiczem oraz relacja z majowej konferencji nt. reputacji. Konferencję nt. reputacji poprzedzała zapowiedź w

w artykule Wiceprezesa Fundacji, Pana Prof. dr hab. Jana K. Solarza i Pana Prof. dr hab. Krzysztofa Waliszewskiego, pt. „Jak cię widzą tak cię piszą„.

Konferencja „Holistyczne pośrednictwo finansowe”

październik 2, 2018 5:42 pm / Opublikował: Marcin Daniecki

Fundacja objęła Patronatem konferencję naukową, pt. „Holistyczne pośrednictwo finansowe”, która odbyła się w dniu 23 maja 2018 r. w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Głównym celem spotkania jest stworzenie platformy wymiany poglądów, badań i doświadczeń środowisk naukowych oraz praktyków życia gospodarczego w obszarze finansów i wielu dziedzin pokrewnych. Konferencja jest trzecią częścią cyklu poświęconego biografiom finansowym. Sytuacja na rynkach finansowych, nowe technologie, realia w gospodarstwach domowych i często brak etyki w pośrednictwie finansowym zmotywowały nas do podjęcia tematu szeroko rozumianego pośrednictwa finansowego. Obszary zagadnień określające tematykę konferencji to m.in.:

  • technologie w finansach (Fin-tech, Insurtech),
  • zachowania finansowe gospodarstw domowych w warunkach zagrożeń,
  • edukacja ekonomiczna w cyklu życia człowieka,
  • innowacyjność w finansach a zarządzanie ryzykiem finansowym codzienności,
  • kształcenie kadr w pośrednictwie finansowym,
  • zachowania finansowe gospodarstw domowych uchodźców i migrantów,
  • pośrednictwo i doradztwo finansowe,
  • etyka w pośrednictwie finansowym,
  • wpływ narzędzi marketingowych na postawy i zachowania gospodarstw domowych.

Konferencja naukowa Holistyczne pośrednictwo naukowe

Społeczna Akademia Nauk

 

Kryzys czy odrodzenie reputacji w instytucjach finansowych?

październik 2, 2018 5:36 pm / Opublikował: Marcin Daniecki

Fundacja była głównych organizatorem i sponsorem konferencji, pt. „Kryzys czy odrodzenie reputacji w instytucjach finansowych?”, która odbyła się 10 maja 2018 r. w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie (jednego z trzech współorganizatorów), trzecim organizatorem była Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska.

 

O kryzysie i odrodzeniu reputacji instytucji finansowych będą dyskutowali przedstawiciele instytucji finansowych, urzędnicy państwowi i kadra naukowa z głosem wstępnym prezesa Związku Banków Polskich.

Głównym celem konferencji jest umożliwienie spotkania praktyków z praktykami z rynku finansowego, stworzenie im platformy wymiany poglądów i dyskusji w temacie szeroko rozumianego ryzyka utraty reputacji i reperkusji z tym się wiążących, ocena dekady po wybuchu kryzysu reputacyjnego, zakreślenie wzorców borykania się z tym problemem, prezentacja badań nad jakością kapitału reputacji w instytucjach finansowych, określenie wymiernego kosztu utraty reputacji oraz prezentacja zaleceń i wniosków końcowych. Konferencja będzie obejmowała obszar bankowości, ubezpieczeń, sektora emerytalnego, rynku kapitałowego, pośrednictwa i doradztwa finansowego, sektora pożyczkowego oraz Fintech.

Główne tematy:

Kryzys reputacji, jego przyczyny i skutki.
Czy dalej pewnie jak w banku i bezpiecznie jak na polisie?
Kapitał reputacyjny na rynku kapitałowym.
Czy FinTech’y wspierane kapitałem reputacyjnym będą wypierały tradycyjne pośrednictwo i doradztwo finansowe?

Przewidywane są wystąpienia Pełnomocnika Rektora Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, Prezesa Związku Banków Polskich, Chief Advisor British-Polish Chamber of Commerce, eksperta Fundacji Fortis, Rzecznika Prasowego Rzecznika Finansowego, dyrektor jednego z Departamentów w Banku Ochrony Środowiska S.A., prezesa Fundacji Instytut Badań i Edukacji Planowania Finansowego, prezesa Europejskiej Federacji Doradców Finansowych – EFFP Polska, przedstawiciela Akademii Doradcy Finansowego oraz wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zaproszeni zostali paneliści reprezentujący: Polski Fundusz Rozwoju, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Izbę Domów Maklerskich, Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, Związek Maklerów i Doradców, TU Compensa SA (VIG), Deutsche Bank S.A., Best TFI S.A., Crowdway Ventures sp. z o.o., Bancovo.pl, QS Dom Finansowy, Społeczną Akademię Nauk w Warszawie, oraz jeden z założycieli Notus Finanse i jeden z doradców finansowych.

CSR Financial Day 2018

październik 2, 2018 5:30 pm / Opublikował: Marcin Daniecki

Fundacja była Partnerem Instytucjonalnym dorocznej Konferencji Studenckiego Koła Naukowego Katedry Bankowości i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w dniu 21 marca 2018 r., pt. SCR Financial Day 2018.

Mamy przyjemność zaprezentować plakat-harmonogram naszej konferencji.

Posted by SKN Bankowości i Pośrednictwa Finansowego on Monday, February 26, 2018

Podczas Konferencji Prezes Fundacji mówił o problemie missellingu z Fintechami w tle.

Doktor Marcin Daniecki – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Badań i Edukacji Pośrednictwa Finansowego opowiada o missellingu.

Posted by SKN Bankowości i Pośrednictwa Finansowego on Wednesday, March 21, 2018

 

 

Collaborative Economy – wykład otwarty

październik 2, 2018 5:09 pm / Opublikował: Marcin Daniecki

28 listopada 2017 r. wraz z Crowdway Ventures i Społeczną Akademią Nauk w Warszawie w siedzibie Uczelni zorganizowaliśmy wykład otwarty nt. collaborative economy.

Posted by Społeczna Akademia Nauk Warszawa on Monday, November 20, 2017

Podstawowa tematyka to:

Tematyka:
1. Przedstawienie genezy crowdfundingu udziałowego i jego głównych założeń.
2. Omówienie modelu collaborative economy i crowdfundingu jako przykładu wykorzystywania tego modelu w praktyce w Polsce i na świecie
3. Dlaczego warto zdobyć finansowanie przez kampanię na platformie crowdfundingowej z perspektywy startupu oraz jak przebiega współpraca.
4. Korzyści z inwestowania poprzez platformę crowdfundingu udziałowego dla inwestora, ale także dla przedsiębiorcy, który w ten sposób może przyjrzeć się rozwojowi młodej spółki „od środka”.

Prowadzącym był Pan dr Łukasz Zgiep, dyrektor operacyjny Crowd Ventures Sp. z o.o

https://www.facebook.com/events/1896223424039982/

Wystąpienie Prezesa M. Danieckiego na posiedzeniu stałej podkomisji ds. instytucji finansowych w dniu 8 lutego

luty 24, 2017 5:30 pm / Opublikował: Marcin Daniecki

Na Wiejskiej się działo… A jeszcze się dowiedzieliśmy, że nagonka na przedstawicieli niektórych zawodów nie jest nieuzasadniona… Zgroza.
(Czyli o ochronie danych osobowych na rynku finansowym – cd.)

Na Wiejskiej się działo... A jeszcze się dowiedzieliśmy, że nagonka na przedstawicieli niektórych zawodów nie jest nieuzasadniona... Zgroza.(Czyli o ochronie danych osobowych na rynku finansowym - cd.)

Opublikowany przez Fundacja Instytut Badań i Edukacji Pośrednictwa Finansowego na 8 lutego 2017

II miesiąc funkcjonowania Fundacji

luty 24, 2017 5:23 pm / Opublikował: Marcin Daniecki

23 stycznia minął II miesiąc funkcjonowania fundacji. Mimo, że początek roku to trudny okres, ze względu na święta na początku miesiąca, to fundacja intensywnie pracowała nad swoim rozwojem.

W styczniu odbyło się jedno posiedzenie Zarządu, na którym powitaliśmy nowego Doradcę Zarządu. Został nim Pan Andrzej Chabłowski. Pan Chabłowski jest znakomitym specjalistą mającym ponad 25 lat doświadczenia na polskim rynku kapitałowym, od 1992 r. licencjonowany makler papierów wartościowych (licencja maklerska nr 237), członek zarządu kilku biur i domów maklerskich, były prezes Związku Maklerów i Doradców (w kadencji 1993-95), były Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na maklerów giełdowych lub maklerów giełdowych-specjalistów, w latach 1997-2009 członek Komitetu Indeksów Giełdowych przy GPW S.A., zaś w latach 2007-2010 sędzia Sądu Giełdowego przy GPW S.A.

Podczas tego posiedzenia omówione zostały kwestie dotyczące dotychczasowego stanu organizacyjnego i finansowego fundacji, oraz efektów podjętych wcześniejszych działań związanych z poszukiwaniem partnerów biznesowych. Przedyskutowane zostały również propozycje programowe zaznaczając, że fundacja zaadresuje swoją ofertę do potencjalnych adresatów kierując się wagą problemu takiego, jak podniesienie jakości zarządzania ryzykiem finansowym codzienności mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu pośredników finansowych. O szczegółach fundacja będzie informować na bieżąco.

Fundacja kontynuowała swój udział w procesie legislacyjnym obejmującym projekty dwóch ustaw, skrótowo mówiąc, o kredycie hipotecznym oraz o dystrybucji ubezpieczeń. W przypadku pierwszego projektu, Prezes Zarządu, Pan Marcin Daniecki, na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 stycznia br. przedstawił stanowisko Fundacji odnośnie problemu zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez instytucje kredytową, w imieniu której sprzedaje kredyty hipoteczne. W stanowisku tym Fundacja sprzeciwia się ww. rozwiązaniu, uznając jego szkodliwość dla systemu pośredników kredytowych. Jednocześnie deklaruje poparcie dla rozwiązań służących ochronie konsumentów, szczególnie polegającej na wprowadzeniu obowiązków informacyjnych wobec nich. W przypadku drugiego projektu, stanowisko Fundacji został doprecyzowane podczas trzech posiedzeń konferencji uzgodnieniowej, które odbyły się w dniach 19, 23 i 30 stycznia.

Prezes M. Daniecki na łamach portalu Dyskusja.biz opublikował trzy artykuły fundacyjne, pt. „Szlifowanie reputacji grubym heblem” oraz „Wyrok na pośredników kredytowych w 27 słowach”. W obu materiałach zostało przedstawiona wizja skutków wprowadzenia ww. regulacji ustawowych, prowadzących do ograniczenia działania czy wręcz likwidacji wielu firm z branży pośrednictwa finansowego. Natomiast w trzecim, pt. „Finanse osobiste – grzeszny owoc czy grzeszny klient?” przedstawiliśmy tezę o istotności sektora firm pośrednictwa finansowego dla konsumentów ze względu na poszerzenie możliwości wyboru oferty rynkowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych.

Fundacja, jak widać żyje i chce się rozwijać dalej…

Sześć minut porodu zdrowego rozsądku…

luty 1, 2017 12:15 am / Opublikował: Marcin Daniecki

Nieskromnie też dołożyliśmy do tego swój palec. A i jeszcze o moralności było, z głosem Prezesa fundacji…

Partner:

STATUT

CELE

DZIAŁANIA

MISJA

Badania nad pośrednictwem finansowym, analizy finansowe oraz edukacja ekonomiczna i edukacja finansowa dotyczące zawodów finansowych na rynku finansowym lub w systemie finansowym obejmują- cym bank centralny, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, skoki, banki spółdzielcze, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ubezpieczenia, fundusze hedgingowe, factoring, leasing oraz zawierające pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe jak też i doradztwo finansowe, doradztwo kredytowe, maklerstwo, maklerów, brokerów, dealerów, finanse osobiste, consumer finance, bankowość w tym też bankowość centralną, produkty bankowe, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe dążące do osiągnięcia stabilności finansowej, nad którą czuwają Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ale też i inne instytucje finansowe, to są wszystko ważne kwestie dla polskiej gospodarki. Równie istotne są też działania podejmowane przez giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Związek Banków Polskich, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na polu stabilności finansowej.