II miesiąc funkcjonowania Fundacji

luty 24, 2017 5:23 pm Published by

23 stycznia minął II miesiąc funkcjonowania fundacji. Mimo, że początek roku to trudny okres, ze względu na święta na początku miesiąca, to fundacja intensywnie pracowała nad swoim rozwojem.

W styczniu odbyło się jedno posiedzenie Zarządu, na którym powitaliśmy nowego Doradcę Zarządu. Został nim Pan Andrzej Chabłowski. Pan Chabłowski jest znakomitym specjalistą mającym ponad 25 lat doświadczenia na polskim rynku kapitałowym, od 1992 r. licencjonowany makler papierów wartościowych (licencja maklerska nr 237), członek zarządu kilku biur i domów maklerskich, były prezes Związku Maklerów i Doradców (w kadencji 1993-95), były Zastępca Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na maklerów giełdowych lub maklerów giełdowych-specjalistów, w latach 1997-2009 członek Komitetu Indeksów Giełdowych przy GPW S.A., zaś w latach 2007-2010 sędzia Sądu Giełdowego przy GPW S.A.

Podczas tego posiedzenia omówione zostały kwestie dotyczące dotychczasowego stanu organizacyjnego i finansowego fundacji, oraz efektów podjętych wcześniejszych działań związanych z poszukiwaniem partnerów biznesowych. Przedyskutowane zostały również propozycje programowe zaznaczając, że fundacja zaadresuje swoją ofertę do potencjalnych adresatów kierując się wagą problemu takiego, jak podniesienie jakości zarządzania ryzykiem finansowym codzienności mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu pośredników finansowych. O szczegółach fundacja będzie informować na bieżąco.

Fundacja kontynuowała swój udział w procesie legislacyjnym obejmującym projekty dwóch ustaw, skrótowo mówiąc, o kredycie hipotecznym oraz o dystrybucji ubezpieczeń. W przypadku pierwszego projektu, Prezes Zarządu, Pan Marcin Daniecki, na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 stycznia br. przedstawił stanowisko Fundacji odnośnie problemu zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez instytucje kredytową, w imieniu której sprzedaje kredyty hipoteczne. W stanowisku tym Fundacja sprzeciwia się ww. rozwiązaniu, uznając jego szkodliwość dla systemu pośredników kredytowych. Jednocześnie deklaruje poparcie dla rozwiązań służących ochronie konsumentów, szczególnie polegającej na wprowadzeniu obowiązków informacyjnych wobec nich. W przypadku drugiego projektu, stanowisko Fundacji został doprecyzowane podczas trzech posiedzeń konferencji uzgodnieniowej, które odbyły się w dniach 19, 23 i 30 stycznia.

Prezes M. Daniecki na łamach portalu Dyskusja.biz opublikował trzy artykuły fundacyjne, pt. „Szlifowanie reputacji grubym heblem” oraz „Wyrok na pośredników kredytowych w 27 słowach”. W obu materiałach zostało przedstawiona wizja skutków wprowadzenia ww. regulacji ustawowych, prowadzących do ograniczenia działania czy wręcz likwidacji wielu firm z branży pośrednictwa finansowego. Natomiast w trzecim, pt. „Finanse osobiste – grzeszny owoc czy grzeszny klient?” przedstawiliśmy tezę o istotności sektora firm pośrednictwa finansowego dla konsumentów ze względu na poszerzenie możliwości wyboru oferty rynkowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych.

Fundacja, jak widać żyje i chce się rozwijać dalej…

Categorised in:

This post was written by Marcin Daniecki

Comments are closed here.