Konferencja „Holistyczne pośrednictwo finansowe”

październik 2, 2018 5:42 pm Published by

Fundacja objęła Patronatem konferencję naukową, pt. „Holistyczne pośrednictwo finansowe”, która odbyła się w dniu 23 maja 2018 r. w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Głównym celem spotkania jest stworzenie platformy wymiany poglądów, badań i doświadczeń środowisk naukowych oraz praktyków życia gospodarczego w obszarze finansów i wielu dziedzin pokrewnych. Konferencja jest trzecią częścią cyklu poświęconego biografiom finansowym. Sytuacja na rynkach finansowych, nowe technologie, realia w gospodarstwach domowych i często brak etyki w pośrednictwie finansowym zmotywowały nas do podjęcia tematu szeroko rozumianego pośrednictwa finansowego. Obszary zagadnień określające tematykę konferencji to m.in.:

  • technologie w finansach (Fin-tech, Insurtech),
  • zachowania finansowe gospodarstw domowych w warunkach zagrożeń,
  • edukacja ekonomiczna w cyklu życia człowieka,
  • innowacyjność w finansach a zarządzanie ryzykiem finansowym codzienności,
  • kształcenie kadr w pośrednictwie finansowym,
  • zachowania finansowe gospodarstw domowych uchodźców i migrantów,
  • pośrednictwo i doradztwo finansowe,
  • etyka w pośrednictwie finansowym,
  • wpływ narzędzi marketingowych na postawy i zachowania gospodarstw domowych.

Konferencja naukowa Holistyczne pośrednictwo naukowe

Społeczna Akademia Nauk

 

Categorised in:

This post was written by Marcin Daniecki

Comments are closed here.