Kryzys czy odrodzenie reputacji w instytucjach finansowych?

październik 2, 2018 5:36 pm Published by

Fundacja była głównych organizatorem i sponsorem konferencji, pt. „Kryzys czy odrodzenie reputacji w instytucjach finansowych?”, która odbyła się 10 maja 2018 r. w siedzibie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie (jednego z trzech współorganizatorów), trzecim organizatorem była Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska.

 

O kryzysie i odrodzeniu reputacji instytucji finansowych będą dyskutowali przedstawiciele instytucji finansowych, urzędnicy państwowi i kadra naukowa z głosem wstępnym prezesa Związku Banków Polskich.

Głównym celem konferencji jest umożliwienie spotkania praktyków z praktykami z rynku finansowego, stworzenie im platformy wymiany poglądów i dyskusji w temacie szeroko rozumianego ryzyka utraty reputacji i reperkusji z tym się wiążących, ocena dekady po wybuchu kryzysu reputacyjnego, zakreślenie wzorców borykania się z tym problemem, prezentacja badań nad jakością kapitału reputacji w instytucjach finansowych, określenie wymiernego kosztu utraty reputacji oraz prezentacja zaleceń i wniosków końcowych. Konferencja będzie obejmowała obszar bankowości, ubezpieczeń, sektora emerytalnego, rynku kapitałowego, pośrednictwa i doradztwa finansowego, sektora pożyczkowego oraz Fintech.

Główne tematy:

Kryzys reputacji, jego przyczyny i skutki.
Czy dalej pewnie jak w banku i bezpiecznie jak na polisie?
Kapitał reputacyjny na rynku kapitałowym.
Czy FinTech’y wspierane kapitałem reputacyjnym będą wypierały tradycyjne pośrednictwo i doradztwo finansowe?

Przewidywane są wystąpienia Pełnomocnika Rektora Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, Prezesa Związku Banków Polskich, Chief Advisor British-Polish Chamber of Commerce, eksperta Fundacji Fortis, Rzecznika Prasowego Rzecznika Finansowego, dyrektor jednego z Departamentów w Banku Ochrony Środowiska S.A., prezesa Fundacji Instytut Badań i Edukacji Planowania Finansowego, prezesa Europejskiej Federacji Doradców Finansowych – EFFP Polska, przedstawiciela Akademii Doradcy Finansowego oraz wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zaproszeni zostali paneliści reprezentujący: Polski Fundusz Rozwoju, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Izbę Domów Maklerskich, Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, Związek Maklerów i Doradców, TU Compensa SA (VIG), Deutsche Bank S.A., Best TFI S.A., Crowdway Ventures sp. z o.o., Bancovo.pl, QS Dom Finansowy, Społeczną Akademię Nauk w Warszawie, oraz jeden z założycieli Notus Finanse i jeden z doradców finansowych.

Categorised in:

This post was written by Marcin Daniecki

Comments are closed here.