Slider

Oferta Szkoleń


Fundacja podejmuje się organizacji i poprowadzenia szkoleń w zakresie holistycznych finansów osobistych, obejmujących następujące zagadnienia:

planowanie i budżetowanie;

– oszczędzanie i inwestowanie;

– finansowanie;

– inwestowanie w nieruchomości;

– ubezpieczenia;

– emerytury;

– ochrona praw konsumenta i

– podatki

Preferowane formy szkoleń to interaktywne: warsztaty, seminaria, wykłady, panele, odczyty. Zapewniamy dostęp do doświadczonych praktyków rynkowych i wysoko wykwalifikowanej kadry.

W celu przygotowania spełniającego Państwa oczekiwania szkolenia prosimy o kontakt biuro@fibepf.org.pl


Partner:

STATUT

CELE

DZIAŁANIA

MISJA

Badania nad pośrednictwem finansowym, analizy finansowe oraz edukacja ekonomiczna i edukacja finansowa dotyczące zawodów finansowych na rynku finansowym lub w systemie finansowym obejmują- cym bank centralny, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, skoki, banki spółdzielcze, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ubezpieczenia, fundusze hedgingowe, factoring, leasing oraz zawierające pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe jak też i doradztwo finansowe, doradztwo kredytowe, maklerstwo, maklerów, brokerów, dealerów, finanse osobiste, consumer finance, bankowość w tym też bankowość centralną, produkty bankowe, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe dążące do osiągnięcia stabilności finansowej, nad którą czuwają Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ale też i inne instytucje finansowe, to są wszystko ważne kwestie dla polskiej gospodarki. Równie istotne są też działania podejmowane przez giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Związek Banków Polskich, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na polu stabilności finansowej.