Slider

Zespół


Remove the row

Column: 1

 

Column: 2

 

PREZES ZARZĄDU

Dr Marcin Daniecki

Doktor Marcin Daniecki jest specjalistą w zakresie rynku kapitałowego, kształtu strukturalnego,
instytucjonalnego i polityki gospodarczej wobec tego rynku, komparatystyki systemowej, nadzoru
makroostrożnosciowego w systemie finansowym, niedopasowania walutowego oraz kredytów
walutowych.

Jego doświadczenia zawodowe obejmują trzy obszary…

Czytaj całość
 

Remove the row

Column: 1

 

 

Column: 2

 

WICEPREZES
Profesor dr hab. Jan K. Solarz

Pan Profesor Jan K. Solarz podzielając idee i cele Fundacji postanowił na tym etapie
swojego życia wesprzeć ją swoją wiedzą, talentami, doświadczeniem życiowym i
zawodowym, które jest wyjątkowo bogate.


Profesor specjalizuje się w problematyce rozwoju systemów finansowych oraz ewolucji
kultury zarządzania ryzykiem w bankach. Jest autorem wielu książek na te tematy. W
trakcie blisko półwiecznej aktywności zawodowej łączył działalność praktyczną z jej
teoretycznym uogólnieniem jako doradca Prezesa NBP oraz Prezesa BGK. Aktualnie jest
kierownikiem Katedry Bankowości i Ubezpieczeń w Społecznej Akademii Nauk…

Czytaj całość
 

 


Partner:

STATUT

CELE

DZIAŁANIA

MISJA

Badania nad pośrednictwem finansowym, analizy finansowe oraz edukacja ekonomiczna i edukacja finansowa dotyczące zawodów finansowych na rynku finansowym lub w systemie finansowym obejmują- cym bank centralny, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, skoki, banki spółdzielcze, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ubezpieczenia, fundusze hedgingowe, factoring, leasing oraz zawierające pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe jak też i doradztwo finansowe, doradztwo kredytowe, maklerstwo, maklerów, brokerów, dealerów, finanse osobiste, consumer finance, bankowość w tym też bankowość centralną, produkty bankowe, produkty inwestycyjne, produkty ubezpieczeniowe dążące do osiągnięcia stabilności finansowej, nad którą czuwają Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ale też i inne instytucje finansowe, to są wszystko ważne kwestie dla polskiej gospodarki. Równie istotne są też działania podejmowane przez giełdy, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Związek Banków Polskich, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na polu stabilności finansowej.